Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie pediatrii zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii, w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii wraz z poradnią.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie pediatrii  zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie nefrologii dziecięcej,w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć wraz z poradnią.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. administracyjnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Technicznym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Inwentaryzacji

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Inwentaryzacji SPSZOZ „Zdroje” .

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach psychiatrycznych wraz z Izbą Przyjęć.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej: pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych w Oddziałach szpitalnych SPS ZOZ „Zdroje”.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w  Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną/SOR.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej Usługi w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej: pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną/SOR.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarz specjalista medycyny ratunkowej,  ramach pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach psychiatrycznych wraz z Izbą Przyjęć.

Praca - zatrudnimy lekarza psychiatrę

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni lekarza psychiatrę         do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej: pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku specjalista-archiwista

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalista – archiwista w Archiwum Zakładowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

 

 

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku specjalista ds. kadr i płac

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalista ds. kadr i płac w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej Usługi w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

 

 

więcej

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Biuletyn Informacji Publicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta Korupcja szkodzi zdrowiu
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej