Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.  

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie pediatrii zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii, w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii wraz z poradnią.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie pediatrii zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii, w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii wraz z poradnią.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej.

KONKURS NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku pracownik gospodarczy

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku pracownik gospodarczy SPSZOZ „Zdroje” .

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń i Kontraktowania z NFZ

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Specjalista ds. Rozliczeń i Kontraktowania z NFZ.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. administracyjnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Technicznym SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Inwentaryzacji

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Inwentaryzacji SPSZOZ „Zdroje” .

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii wraz z poradniami oraz Izbą Przyjęć/SOR           SPS ZOZ Zdroje.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie diabetologii w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną oraz poradnią.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zespole wyjazdowym specjalistycznej karetki N.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej: położna.

więcej

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Biuletyn Informacji Publicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta Korupcja szkodzi zdrowiu
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej