OGRANICZENIE ODWIEDZIN

18.11.2021
OGRANICZENIE ODWIEDZIN

W związku z dynamicznym rozwojem pandemii, od 18 listopada do odwołania, w szpitalu wprowadzone zostają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień pacjentów do odwiedzin i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 

Od tego dnia całkowity zakaz odwiedzin pacjentów obejmuje oddziały pionu psychiatrycznego, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Urologiczny oraz Intensywną Terapię dla Dorosłych.

 

W oddziałach pionu pediatrycznego, w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Patologii Ciąży oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym odwiedziny i sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami, czyli przez jedną zdrową osobę, która:
- została zaszczepiona przeciw COVID-19 i posiada ważny Unijny Certyfikat COVID lub
- przebyła zakażenie wirusem i posiada Unijny Certyfikat statusu ozdrowieńca lub
- posiada negatywny wynik testu PCR albo antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem na oddział.

Godziny odwiedzin w danym oddziale ustalane są przez lekarza nim kierującego, dlatego przed wybraniem się do szpitala prosimy o sprawdzenie, kiedy i w oparciu o jakie zasady odwiedziny są możliwe.
Podczas wizyty w szpitalu osoby odwiedzające zobligowane są do zachowania reżimu sanitarnego, stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz do dezynfekcji rąk.
W szczególnych sytuacjach, na mocy zarządzenia dyrektora szpitala, każdy ordynator oddziału może wyrazić odrębną, indywidualną zgodę na odwiedziny u pacjenta. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów w stanach terminalnych.

 

PORÓD RODZINNY
Osobę towarzyszącą podczas porodu rodzinnego obowiązują takie same zasady, jak odwiedzających w szpitalu chorych. Osoba ta musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną lub izolacją i musi:
- być zaszczepiona na COVID-19,
- lub być przebyciu zakażenia SARS-CoV-2,
- lub posiadać ujemny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego we własnym zakresie nie później niż 48 godzi przed pojawieniem się w szpitalu.
Podczas przyjęcia do szpitala osoba towarzysząca wypełnia w izbie przyjęć ankietę epidemiologiczną. Kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej szpitala.
Podczas pobytu na Bloku Porodowym osoba towarzysząca nie może opuszczać indywidualnej sali porodowej, dlatego powinna posiadać ze sobą własne napoje i suchy prowiant. Przez cały czas musi też być ubrana w środki ochrony indywidualnej - te jednorazowo zapewnia szpital.
2 godziny po porodzie osoba towarzysząca opuszcza blok porodowy.
Nie ma możliwości towarzyszenia rodzącej podczas porodu przez cesarskie cięcie.

 

Sytuacja pandemiczna nieustannie się zmienia. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o bieżące sprawdzanie informacji dotyczących zasad odwiedzin i porodów rodzinnych publikowanych na stronie internetowej szpitala „Zdroje”. Aktualne wytyczne zamieszczane są w zakładkach: „Koronawirus” oraz „Strefa pacjenta/Odwiedziny pacjentów”.

 

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej