Plan szpitala

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

Pawilon 1

PRZYZIEMIE

POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNA IZBA PRZYJĘĆ

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Zakład Diagnostyki Obrazowej (wejście E)
Pracownia Kolposkopii (wejście E)
Pracownia Rezonansu Magnetycznego i PET - NewMedical  (wejście B)

PARTER

Blok Porodowy (wejście C)
Ginekologia (wejście C)

I PIĘTRO

Położnictwo (wejście C)
Noworodki (wejście C)

Pawilon 2

POZIOM -1

Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
Poradnia Rehabilitacyjna

PARTER

Oddział Urologiczny
Poradnia Urologiczna

I PIĘTRO

Poradnia Stomatologiczna z Rejestracją
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Laktacyjna
Poradnia Diabetologiczna z Rejestracją

II PIĘTRO

Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Pawilon 3

PARTER

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK A)

I PIĘTRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK B)

II PIĘTRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK C)

Pawilon 4

POZIOM -1

Magazyn Medyczno - Biurowy

PARTER

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK A)

PIĘTRO I

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK B)

PIĘTRO II

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK C)

Pawilon 5

OGÓLNA IZBA PRZYJĘĆ - parter

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ - wejście przy wjeździe dla karetek

BIURO DYREKTORA wejście C
KANCELARIA - wejście C
Archiwum - udostępnianie doumentacji medycznej pokój 40 / wejście C
KASA wejście C

I PIĘTRO

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Wejście C
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu  - Wejście C

II PIĘTRO

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Anestezjologii dla Dzieci - Wejście C

III PIĘTRO

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym - Wejście C

Pawilon 6

PARTER

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Pawilon 7

PARTER

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy (wejście C)
Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny (wejście B)

Pawilon 8

Magazyn Bielizny (wejście A)
Kuchnia (wejście B i C)
Dział Administarcyjno - Techniczny (wejście D)

Pawilon 1a

PARTER

Poradnia Patologii Ciąży - REJESTRACJA oraz Gabinety Poradni

Szkoła Rodzenia

Gabinet Lekarski Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

I PIETRO

Pododdział Patologii Ciąży

Pawilon 11

Administracja

Pawilon 14

PARTER

Poradnia Zdrowia Psychicznego (wejście A)
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (ODCINEK A) (wejście B)

I PIĘTRO

 Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

Pawilon 15

PARTER

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej

I PIĘTRO

Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć

Pawilon 16

PARTER

Oddział Okulistyczny (wejście A)
Poradnia Okulistyczna (wejście B)

I PIĘTRO

Centrum Leczenia Oparzeń (wejście B)
Dzienny Oddział Otolaryngologiczny z Poradnią (wejście B)

Pawilon 17

PARTER

Oddział Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii (wejście B)

I PIĘTRO

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii (wejście A i B)

ŁĄCZNIK

Gabinet EEG dla Dzieci

Pawilon 18

PARTER

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii (wejście A)

I PIĘTRO

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej (wejście pawilon 19A) - na czas remontu przeniesiony do Pawilonu 14, I piętro

Pawilon 19

PARTER

Poczekalnia nr 2 - Gabinet Poradni Nefrologicznej

Poczekalnia nr 3 - Gabinety Poradni: Chirurgicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej

Poczekalnia nr 4 - Gabinety Poradni: Kardiologicznej, Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej

Poradnia żywieniowa dla Dzieci

Pracownia Endoskopii dla Dzieci

I PIĘTRO

Laboratorium Analityczne

II PIĘTRO

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pawilon 20

POZIOM -1

Apteka Szpitalna
Sterylizatornia

PARTER

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY DLA DZIECI (wejście B)

PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH (wejście A)
PUNKT INFORMACYJNY (wejście A)
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (wejście A)
Poradnia Hematologiczna (wejście A)
Poradnia Neurochirurgiczna (wejście A)

Rejestracja Główna do Poradni (wejście A):

Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej, Chirurgicznej/Urologicznej dla Dzieci, Chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Kardiologicznej, Nefrologicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej, Neurochirurgicznej, Hematologicznej
Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego (wejście A , pok. 5A)

I PIĘTRO

Blok Operacyjny (wejście A)
BHP (wejście A, pok. 143)
Sala Konferencyjna

II PIĘTRO

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii (wejście A)

III PIĘTRO

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych (wejście A)

Zespół Epidemiologiczny (pok. 345 i 346)

PPOŻ  pok. 348

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej