Plan szpitala

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

Pawilon 1

PRZYZIEMIE

POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNA IZBA PRZYJĘĆ

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Zakład Diagnostyki Obrazowej (wejście E)
Pracownia Kolposkopii (wejście E)
Pracownia Rezonansu Magnetycznego i PET - NewMedical  (wejście B)

PARTER

Blok Porodowy (wejście C)
Ginekologia (wejście C)

I PIĘTRO

Położnictwo (wejście C)
Noworodki (wejście C)

Pawilon 2

POZIOM -1

Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
Poradnia Rehabilitacyjna

PARTER

Oddział Urologiczny
Poradnia Urologiczna

I PIĘTRO

Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Laktacyjna
Poradnia Diabetologiczna

II PIĘTRO

Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Pawilon 3

PARTER

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK A)

I PIĘTRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK B)

II PIĘTRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK C)

Pawilon 4

POZIOM -1

Magazyn Medyczno - Biurowy

PARTER

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK A)

PIĘTRO I

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK B)

PIĘTRO II

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK C)

Pawilon 5

OGÓLNA IZBA PRZYJĘĆ - parter

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ - wejście przez wiatę dla karetek

REJESTRACJA Poradni Diabetologicznej (Wejście przez budynek 1A przy Patologii ciąży) -
przeniesiona do Pawilonu 2, Piętro I

Gabinet Poradni Diabetologicznej (Wejście przez budynek 1A przy Patologii ciąży) -
przeniesiony do Pawilonu 2, Piętro I

REJESTRACJA Poradni Stomatologicznej (Wejście przez budynek 1A przy Patologii ciąży) -
przeniesiona do Pawilonu 2, Piętro I

BIURO DYREKTORA wejście C
KANCELARIA - przeniesiona do Pawilonu 1A Wejście przez budynek 1A przy Patologii ciąży lub Pawilon 5 Wejście C
Archiwum - udostępnianie doumentacji medycznej pokój 124 / wejście przez budynek 1A przy Patologii ciąży lub Pawilon 5 Wejście C
KASA wejście C

I PIĘTRO

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Wejście C
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu  - Wejście C

II PIĘTRO

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Anestezjologii dla Dzieci - Wejście C

III PIĘTRO

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym - Wejście C

Pawilon 6

PARTER

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Pawilon 7

PARTER

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy (wejście C)
Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny (wejście B)

Pawilon 8

Magazyn Bielizny (wejście A)
Kuchnia (wejście B i C)
Dział Administarcyjno - Techniczny (wejście D)

Pawilon 1a

PARTER

Poradnia Patologii Ciąży - REJESTRACJA oraz Gabinety Poradni

Szkoła Rodzenia

KANCELARIA

I PIETRO

Pododdział Patologii Ciąży

Pawilon 11

Administracja

Pawilon 14

PARTER

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

Poradnia Zdrowia Psychicznego (wejście A)
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (ODCINEK A) (wejście B)

I PIĘTRO

 

Pawilon 15

PARTER

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej

I PIĘTRO

Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć

Pawilon 16

PARTER

Oddział Okulistyczny (wejście A)
Poradnia Okulistyczna (wejście B)

I PIĘTRO

Centrum Leczenia Oparzeń (wejście B)
Dzienny Oddział Otolaryngologiczny z Poradnią (wejście B)

Pawilon 17

PARTER

Oddział Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii (wejście B)

I PIĘTRO

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii (wejście A i B)

ŁĄCZNIK

Gabinet EEG dla Dzieci

Pawilon 18

PARTER

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii (wejście A)

I PIĘTRO

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej (wejście pawilon 19A)

Pawilon 19

PARTER

Poczekalnia nr 2 - Gabinet Poradni Nefrologicznej

Poczekalnia nr 3 - Gabinety Poradni: Chirurgicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej

Poczekalnia nr 4 - Gabinety Poradni: Kardiologicznej, Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej

Poradnia żywieniowa dla Dzieci

Pracownia Endoskopii dla Dzieci

PUNKT SZCZEPIEŃ - Wejście B i C lub G
REJESTRACJA Wejście B i C

I PIĘTRO

Laboratorium Analityczne

II PIĘTRO

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pawilon 20

POZIOM -1

Apteka Szpitalna
Sterylizatornia

PARTER

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY DLA DZIECI (wejście B)
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA  (wejście B)

PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH (wejście A)
PUNKT INFORMACYJNY (wejście A)
Poradnia Hematologiczna (wejście A)
Poradnia Neurochirurgiczna (wejście A)

Rejestracja Główna do Poradni (wejście A):

Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej, Chirurgicznej/Urologicznej dla Dzieci, Kardiologicznej, Nefrologicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej, Neurochorurgicznej, Hematologicznej
Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego (wejście A , pok. 5A)

I PIĘTRO

Blok Operacyjny (wejście A)
Lekarz Profilaktyk Medycyny Pracy (wejście A, pok. 139 C) - wyłącznie dla pracowników szpitala
BHP (wejście A, pok. 143)
Sala Konferencyjna

II PIĘTRO

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii (wejście A)

III PIĘTRO

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych (wejście A)

Zespół Epidemiologiczny (pok. 345 i 346)

PPOŻ  pok. 348

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej