Stażyści / Praktykanci

RODO_Ochrona Danych Osobowych i Prywatności, Cyberbezpieczeństwo.

Szanowni Państwo,
bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych Pacjentów oraz cyberbezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów, dlatego Szpital zamieścił niezbędne dla Państwa informacje dotyczące wdrożonych Polityk, zasad i sposobów postępowania, m.in.:

1. Vademecum RODO - to zbiór podstawowych, wybranych informacji i zasad obowiązujących w Szpitalu oraz przepisach prawa doyczących bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa, o charakterze przktycznycm_w ramach szkolenia obowiązkowego.
Oznacza to, że przed przystąpieniem do praktyk_ staży jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się z materiałem szkoleniowym i potwierdzenia czynności na Oświadczeniu stażysty/praktykanta składanym w Szpitalu.

2. Informacje, jak być bezpiecznym w sieci i jak unikać zagrożeń. Cyberprzestrzeń to nasza codzienność, bądźmy Cyberbezpieczni. Zapoznajcie się Państwo z poradnikiem „ABC cyberbezpieczeństwa”, który został przygotowany w taki sposób, aby każdy, bez względu na wiek, zawód czy też stopień korzystania z internetowego świata, mógł zrozumieć i bronić się przed cyberzagrożeniem, a także zadbajcie o dobrostan cyfrowy swój oraz najbliższych. Poradnik dostępny jest również poniżej.

3. Jednocześnie, wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl. Poniżej dostępna jest pełna treść informacji, na jakich zasadach Szpital przetwarza Państwa dane osobowe oraz jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Z poważaniem
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler

 

Szczecin, dn. 07.09.2023r.
Wersja 1.0

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej