I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Ordynator: dr n. med. Janusz Kacperczyk – specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Telefony kontaktowe:

E-mail: 2odpr(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Terapia w I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami nastroju (depresje) i zaburzeniami osobowości, nie wymagających opieki całodobowej.

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia grupowa dostosowana do problemów pacjentów korzystająca z założeń psychoterapii zorientowanej psychodynamicznie, poznawczo i humanistycznie, stosowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W oddziale realizowany jest program kompleksowej psychoterapii, której celem jest zmiana nieadekwatnego obrazu samego siebie, wyzbycia się poczucia bezradności i braku kontroli nad swoim życiem, a przede wszystkim zauważenie związku objawów chorobowych z przeżyciami psychicznymi i sytuacjami społecznymi. Pozwala to na korzystne zmiany w funkcjonowaniu społecznym, ustąpienie objawów, lepszą tolerancję frustracji.

Okres leczenia trwa 12 tygodni, lecz w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony lub skrócony.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej