Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

Rejestracja i Gabinety Poradni: Wejście H

 

Lekarz kierujący poradnią: lek. Jarosław Kaczmarek – specjalista psychiatra

Telefon kontaktowy:

E-mail: poradnian(at)szpital-zdroje.pl

Godziny przyjęć:

Poradnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.45
Program substytucyjny: codziennie w godzinach od 07.30 do 11.00
dodatkowo dla pacjentów leczonych substytucyjnie - dyżury w soboty, niedziele i święta

Opis działalności:

Zapewniamy leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, diagnostykę, badania psychologiczne, konsultacje, porady, edukację, terapie indywidualne, terapię rodzinną, poradnictwo małżeńskie/par, pomoc socjalną, opiekę terapeutów środowiskowych.
Wystawiamy skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych, oddziałów szpitalnych i detoksykacyjnych.
Prowadzimy unikalny na skalę województwa PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO Z ZASTOSOWANIEM METADONU LUB BUPRENORFINY
Gwarantujemy fachową opiekę specjalistów, komfortowe warunki lokalowe i wysoką jakość świadczonych usług.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej