Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej

Zobacz mapę

Budynek 15, piętro I

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Aneta Gębala
Pielęgniarka koordynująca
: mgr Dorota Harasimowicz

Przynależne pracownie:

 • Pracownia Endoskopii 91 880 6169
 • Pracownia Manometrii i Pehametrii

Telefony kontaktowe:

 • sekretariat: 91 880 6146
 • lekarz kierujący oddziałem dr n. med. Aneta Gębala: 91 880 6597
 • pielęgniarka koordynująca mgr Dorota Harasimowicz: 91 880 6519
 • dyżurka pielęgniarek: 91 880 6134
 • gabinet lekarza dyżurnego: 81 880 6595
 • gabinety lekarskie:
  dr n. med. Anna Woźniak - Prajwowska 91 880 6610
  lek. Maria Szałkowska 91 880 6554
  dr n. med. Paweł Dzieński 91 880 6673
  lek. Krystyna Korycka - Żur 91 880 6011
  lek. Urszula Szewczyk 91 880 6111
  z-ca lekarza kierującego oddziałem lek. Anna Korlatowicz - Bilar 91 880 6111
  rezydenci 91 880 6111

  REJESTRACJA PRZYJĘĆ PLANOWYCH DO ODDZIAŁU: 91 880 6169

E-mail: gastrologia(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń przewodu pokarmowego i chorób reumatologicznych w wieku dziecięcym. W oddziale zatrudnionych jest 6 specjalistów gastrologii dziecięcej i dwóch reumatologii. Wszyscy lekarze są specjalistami pediatrii. Wykonywane są następujące zabiegi: endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pehametria i impedancja, manometria przełyku i odbytnicy oraz badania usg, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ponadto prowadzona jest pełna diagnostyka alergii pokarmowej. W leczeniu stosowane są wszystkie dostępne obecnie terapie, w tym podaż leków biologicznych prowadzone w ramach tzw. programów lekowych. Pacjenci z chorobami przewlekłymi mają terapię kontynuowaną w poradniach specjalistycznych:

 • Poradnia Gastrologii Dziecięcej – pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego, w tym z alergią pokarmową,
 • Poradnia Reumatologii Dziecięcej - pacjenci ze schorzeniami reumatologicznymi.
 • Poradnia Żywieniowa - u dzieci prowadzi żywienie dojelitowe w warunkach domowych. Aktualnie jest przygotowywana do rozpoczęcia żywienia pozajelitowego (dożylnego) w warunkach domowych.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej