Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii

Zobacz mapę

Pawilon 17, I piętro

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Paweł Gonerko – specjalista pediatrii i alergologii
Pielęgniarka oddziałowa: Sylwia Wójcik - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgicznego

Telefony kontaktowe:

E – mail: pediatria1(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Na oddziale leczeni są pacjenci z chorobami wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu oddechowego i schorzeń alergicznych, w tym min.:

  • z ostrymi objawami chorób alergicznych, m. in. alergią pokarmową, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką, obrzękiem naczyniowym, alergią na leki,
  • w stanach astmatycznych i zaostrzeniem astmy oskrzelowej,
  • monitorowane są dzieci z przewlekłą astmą oskrzelową.

W oddziale prowadzone jest również postępowanie diagnostyczno-lecznicze dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych i obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli.

W ramach diagnostyki chorób alergicznych i astmy oskrzelowej u dzieci wykonywane są badania immunologiczne, alergologiczne oraz czynnościowe układu oddechowego – badania spirometryczne i test odwracalności obturacji oskrzeli.

Obok stosowanego leczenia farmakologicznego na oddziale stosowane są wspomagające eliminacyjne diety lecznicze.

Wieloprofilowość i kompleksowość świadczeń zapewnia bliska współpraca oddziału z siecią poradni przyszpitalnych.

Oddział zapewnia odpowiadające najwyższym wymaganiom zdrowotnym dzieci warunki pobytu. Jest otwarty dla rodziców i opiekunów, którzy w ciągu dnia mogą odwiedzać swoje pociechy. Istnieje także możliwość całodobowego, hotelowego pobytu opiekunów w salach z najmłodszymi pacjentami, co bardzo korzystnie wpływa na proces leczniczy i umożliwia włączenie się rodziców w proces terapeutyczny.

Oddział dysponuje wydzieloną salą do nauki i zabaw dla dzieci.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej