Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych

Zobacz mapę

Pawilon 20, piętro III

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Łukasz Madany
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Murawska

Telefony kontaktowe:

E-mail: neurochirurgia(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział neurochirurgii jest strategicznie położonym, spełniającym światowe standardy, wyspecjalizowanym ośrodkiem neurochirurgicznym dla dzieci i dorosłych.
Wśród najważniejszych schorzeń, których leczeniem zajmuje się zespół specjalistów, wymienić należy wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego, czaszki i kręgosłupa, nie poddająca się innym metodom terapii padaczka i spastyczność, choroby nowotworowe i zwyrodnieniowe mózgu, rdzenia i kręgosłupa. Powyższe leczenie operacyjne prowadzone jest przy użyciu najwyższej jakości sprzętu specjalistycznego zakupionego w tym celu.

Na oddziale zapewnione są bardzo dobre warunki socjalne dla pacjentów – sale maksymalnie 2-osobowe, z własnym węzłem sanitarnym.

Na potrzeby oddziału zakupiona została wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, w tym min.:

  • neuronawigacja
  • neurochirurgiczny jezdny mikroskop operacyjny
  • ultradźwiękowy aspirator tkanek
  • neuroendoskopy
  • aparat do monitorowania śródoperacyjnego funkcji poszczególnych struktur układu nerwowego, umożliwiający mniej uraźliwe i bezpieczniejsze operowanie mózgu i rdzenia

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

  • NEURONAWIGACJA ZE STACJĄ PLANOWANIA OBRAZOWEGO – najwyżej zaawansowanej jakości technologicznej. To metoda mało inwazyjna i bardzo precyzyjna. Na podstawie wykonanych przed operacją badań obrazowych mózgu komputer, który „widzi” w podczerwieni głowę operowanego, pokazuje operatorowi z ogromna dokładnością lokalizację narzędzi operacyjnych. Pozwala to na zaplanowanie najmniej uraźliwej, omijającej ważne struktury nerwowe, drogi dostępu do procesu chorobowego położonego w głębi mózgowia. Ta wyjątkowa precyzja jest szczególnie ważna przy operacjach mózgu, podczas których łatwo uszkodzić ośrodki odpowiedzialne za poszczególne funkcje życiowe tj. wzrok, mowa, słuch czy ruch. Dodatkowo na monitorze stanowiącym część zestawu lekarz widzi obrazy ważnych szlaków nerwowych w mózgu chorego, zrzucone na trójwymiarowy obraz czaszki, a operujący nie musi odrywać wzroku od pola operacyjnego, bo obraz z monitora przesyłany jest do okularów mikroskopu operacyjnego, przez który prowadzi operację. Zastosowanie neuronawigacji istotnie zmniejsza możliwość neurologicznych zaburzeń pooperacyjnych przy usuwaniu zmian położonych w newralgicznych częściach mózgowia.

  • ULTRADŹWIĘKOWY ASPIRATOR TKANEK – najwyższej dostępnej jakości – który umożliwia chirurgowi selektywne usuwanie tkanek patologicznych z jednoczesnym oszczędzeniem tkanek zdrowych. Jego użycie ma ogromne znaczenie przy usuwaniu guzów naciekających struktury mózgowia i rdzenia, gdyż pozwala na minimalnie uraźliwe oddzielanie guza od bardzo delikatnych struktur nerwowych takich jak nerwy wzrokowe, lub też obszary odpowiedzialne za oddech, akcję serca czy przytomność .

  • NEUROENDOSKOPY Z OBRAZOWANIEM HD – Neuroendoskop to cienka elastyczna rurka, w której jest kanał roboczy dla narzędzi chirurgicznych i minikamera, która przesyła szczegółowy obraz mózgu na monitor w sali operacyjnej. Dzięki temu operator bardzo precyzyjnie porusza miniaturowymi narzędziami. Metoda neuroendoskopowa pozwala na wykonanie wybranych procedur operacyjnych w sposób minimalnie inwazyjny, przez niewielki otwór w czaszce. Procedury te, przy tradycyjnych metodach, wymagają płatowego otwarcia głowy.

  • APARAT DO MONITOROWANIA ŚRÓDOPERACYJNEGO ELEKTRYCZNEJ FUNKCJI MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO – najwyżej zaawansowany technologicznie sprzęt tego typu. Pozwala na ciągłą kontrolę funkcji struktur nerwowych u uśpionego chorego w obrębie pola operacyjnego. Dzięki temu operator kontroluje funkcję wzroku, słuchu, czucia i ruchu w poszczególnych częściach ciała chorego, mimo tego, że chory jest głęboko znieczulony. Metoda ta umożliwia minimalizowanie uszkodzeń neurologicznych podczas operacji ośrodkowego kładu nerwowego.

W ramach oddziału funkcjonuje Centrum Leczenia Spastyczności oraz Ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych.

 

 

MAGICZNY ŚWIAT NEURONÓW

POZNAJCIE NASZE NEURONY!
Cześć! Jesteśmy neuronami, czyli komórkami nerwowymi! Znajdujemy się w Twoim mózgu - jest nas tam aż 86 miliardów! Znajdziesz nas jednak również w innych częściach Twojego ciała Mamy różne kształty, wielkości i pełnimy różne role. W dzień i w nocy, nieustannie czuwamy nad Twoim funkcjonowaniem w zewnętrznym świecie, ale również nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich Twoich narządów. Nasze ramiona łączą się ze sobą i tworzą nerwy przebiegające do wszystkich części Twojego ciała. W związku z tym wiemy o wszystkim, co się z Tobą dzieje (w każdej milisekundzie!) i podejmujemy razem decyzję o wszystkich Twoich działaniach. Poznaj kilkoro z nas - opowiemy Ci bliżej o naszej pracy! 
• Ja jestem DIMA - neuron smaku.
• Jestem INGRID - neuron węchu.
• Jestem LAYLA - neuron wzroku.
• Ja jestem MIACIEJ - neuron ruchu.
• Jestem GUSTAW - neuron słuchu.
• A ja to STANISŁAW - neuron zmysłu równowagi.
• Jestem AGATA - neuron dotyku.

Dziś wspólnie zapraszamy Was do MAGICZNEGO ŚWIATA NEURONÓW!

Neuronom głosów użyczyli: Sandra Jędras, konferansjer, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Bumaj, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie.

 

Neuronom głosów użyczyli: Sandra Jędras, konferansjer, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Bumaj, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie.

Neuronom głosów użyczyli: Sandra Jędras, konferansjer, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Bumaj, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie.

 

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej