Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Zobacz mapę

NOWORODKI
Pawilon 1, piętro I

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Jacek Patalan – specjalista neonatolog
Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Aneta Brzezińska – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

Telefony kontaktowe:

E-mail: noworodki(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział zapewnia przyjazne warunki pobytu dla matki i jej nowonarodzonego dziecka. Poza komfortowymi salami jedno– i dwułóżkowymi oferuje mamom możliwość pobytu w systemie rooming-in. Praca na oddziale zorganizowana jest tak, by zapewnić stały kontakt matki i noworodka – począwszy od pierwszych chwil po porodzie, aż do momentu wypisu. Podczas pobytu na oddziale personel udziela matkom wszystkich niezbędnych rad oraz instruuje jak karmić i otaczać najlepszą opieką nowonarodzone dziecko. Porady oparte są o wykwalifikowany zespół doradców laktacyjnych.

W trosce o najwyższe dobro naszych małych pacjentów u każdego z noworodków przeprowadzamy badania przesiewowe (słuchu, w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy). Istnieje również możliwość przezskórnej, bezbolesnej oceny żółtaczki.

W naszym oddziale dostępny jest sprzęt zakupiony w ramach programu polityki zdrowotnej  "Za życiem" na lata 2022-2026 w zakresie zadania pn: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych wspołpracujących z bankami mleka kobiecego.
Sprzęt ten jest niezbędny do stymulacji i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto jego dostępność w naszym podmiocie leczniczym zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego.
Jednocześnie informujemy, iż posiadamy umowę współpracy z bankiem mleka kobiecego funkcjonującego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

PATOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA
Pawilon 2, piętro II

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Jacek Patalan – specjalista neonatolog
Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Kuźmińska - specjalista w dziedzinie neonatologii

E-mail: itn(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

W województwie zachodniopomorskim istnieją tylko cztery oddziały intensywnej opieki medycznej dla noworodków. Nasz powstał jako pierwszy i pozostaje największym z oddziałów wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy przedwcześnie urodzonym dzieciom. Jego działalność ma zasięg regionalny. Oddział dysponuje 10-ma w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii noworodka, 16 stanowiskami patologii noworodka oraz 9 miejscami hotelowymi dla matek.
Jednym z największych atutów oddziału jest doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel medyczny, spośród którego wyodrębniony jest zespół wyjazdowy specjalistycznej karetki do transportu noworodków – tzw. „N”-ki .

Oddział posiada aparaturę medyczną najnowszej generacji – najwyższej klasy inkubatory, kardiomonitory, respiratory, aparat do leczenia hipotermią.
Wczesną diagnostykę umożliwia przyłóżkowy aparat RTG oraz aparat USG z głowicami do badania głowy i jamy brzusznej, a także echo serca z badaniem dopplerowskim.

Oddział jako jedyny w regionie prowadzi wentylację oscylacyjną i terapię tlenkiem azotu.
Ośrodek Patologii Noworodka pełni funkcję centrum transfuzyjnego dla wszystkich szpitali terenowych województwa zachodniopomorskiego.

Dokumenty potrzebne do transportu karetką "N":

 

 

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej