Oddział Okulistyczny

Zobacz mapę

Pawilon 16, parter

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Joanna Sowińska - specjalista chorób oczu
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Renata Pęciak - specjalista ds. pielęgniarstwa

Przynależne pracownie:

  1. Pracownia OCT i angio - OCT
  2. Pracownia Perymetrii

Telefony kontaktowe:


E-mail: okulistyka(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem zachowawczym i operacyjnym dzieci z: zezem, oczopląsem, niedowidzeniem, zaburzeniami akomodacji i widzenia obuocznego.

W procesie leczenia lekarze stosują uwspółcześnioną szczecińską metodę leczenia zeza wg profesora Witolda Starkiewicza, zwaną lokalizacyjną, która poprzez wykorzystanie szkieł pryzmatycznych stwarza warunki zapewniające kształtowanie się prawidłowych połączeń oko – kora mózgowa, zaburzonych w przypadku zeza, oczopląsu, niedowidzenia. Po osiągnięciu nawet śladu widzenia obuocznego wykonywane są zabiegi operacyjne zmniejszające kąt zeza i przyspieszające leczenie. Należy jednak podkreślić, że warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów leczenia jest systematyczność, intensywne ćwiczenia, również w domu pacjenta. Czasami operacje korekty kąta zeza należy powtórzyć. W leczeniu zaburzeń widzenia leczenie jest przewlekłe, długotrwałe, małymi kroczkami. Jest to wynik powolnego procesu uczenia się mózgu nowych, prawidłowych dróg przekazywania informacji z oczu do ośrodka wzrokowego zlokalizowanego w korze potylicznej mózgu.

Na oddziale w ramach chirurgii 1-dnia wykonywane są u dzieci drobne zabiegi w znieczuleniu ogólnym (usunięcie zmian z przedniego odcinka oka np.: gradówek, guzków powiek o różnej etiologii itp.)

Od 1 stycznia 2016 r. Oddział Okulistyczny ZDROJE uczestniczy w realizacji Programu Lekowego "Wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” (AMD).

AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej to groźna choroba oczu, która poprzez degradacje siatkówki może prowadzić do ślepoty. Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu, spadek ostrości wzroku, który nie można wyrównać korekcją okularową. Na AMD szczególnie narażone są osoby po 50. roku życia., częściej chorują kobiety. Wśród czynników ryzyka wymienia się: palenie tytoniu, zmiany miażdżycowe, nadwzroczność, brak ochrony oczu przed działaniem ostrego słońca.

W Programie Lekowym AMD Pacjentowi zostaje podany drogą iniekcji do ciała szklistego oka lek Eylea lub Lucentis (inhibitory anty-VEGF). Efektem iniekcji jest spowolnienie postępu choroby, w przypadkach wcześnie wykrytych również poprawa ostrości wzroku.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej