Oddział Okulistyczny

Zobacz mapę

Pawilon 16, parter

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Joanna Sowińska - specjalista chorób oczu
tel. 91 880 6331, e-mail: j.sowinska@szpital-zdroje.pl

Pielęgniarka koordynująca: mgr Natalia Paszyn - specjalista ds. pielęgniarstwa
tel. 91 880 6374, e-mail: n.paszyn@szpital-zdroje.pl

Kontakt:

sekretariat: 91 880 6503, e-mail: okulistyka@szpital-zdroje.pl
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6556
gabinet lekarski: 91 880 6341
gabinet ortoptystek: 91 880 6397

Opis działalności diagnostyczno - leczniczej

Oddział Okulistyczny pozostaje w nierozłącznej wspołpracy z Poradnią Okulistyczną oraz Poradnią Leczenia Zeza.

Do leczenia szpitalnego w trybie planowym przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat z całej Polski. Wymagane jest skierowanie do szpitala.

Prowadzimy wszechstronne działania diagnostyczne i lecznicze obejmujące zarówno leczenie operacyjne jak i postępowanie zachowawcze (trudnych diagnostycznie, ciężkich - ostrych i przewlekłych stanów chorobowych narządu wzroku). Posiadamy nowoczesną aparaturę do diagnostyki i leczenia chorób oczu.

W oddziale wykonywane są badania obejmujące:
- ocenę refrakcji u niemowląt i małych dzieci w pozycji leżącej i siedzącej za pomocą ręcznego autorefraktometru;
- ocenę dna oka (siatkówka, nerw wzrokowy) za pomocą  wziernikowania pośredniego,  wykorzystania kamery siatkówkowej RetCam i funduskamery z możliwością dokumentacji fotograficznej;
- pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pozycji leżącej i siedzącej (tonometria aplanacyjna, impresyjna, bezkontaktowa);
- ocenę przedniego odcinka oka, pomiar grubości rogówki (OCT przedniego odcinka, pachymetria);
- badanie usg gałki ocznej;
- angiografię fluoresceinową dna oczu u dzieci w pozycji siedzącej (funduskamera);
- badanie  morfologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego oraz badanie naczyń siatkówki i naczyniówki (OCT  i angio OCT);
- badania elektrofizjologiczne: wzrokowe potencjały wywołane - WPW, elektroretinografia - ERG (RETeval);
- ocenę pola widzenia (perymetria statyczna i kinetyczna).

Dominująca działalność oddziału skupia się wokół zagadnień dotyczących wcześniactwa i choroby zezowej. Prowadzimy kompleksową diagnostykę i leczenie retinopatii wcześniaków metodą laserokoagulacji i z podawaniem doszklistkowym preparatów anty-VEGF.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zabiegowym choroby zezowej. W chirurgii  zeza wykonywane są operacje na mięśniach gałkoruchowych. Prowadzone jest także leczenie ortoptyczne i pleoptyczne zeza. Ponadto diagnozowane i leczone są dzieci z różnego typu zmianami rozwojowymi. Wykonujemy badania diagnostyczne, w trudnych przypadkach w znieczuleniu ogólnym, inicjujemy leczenie farmakologiczne. Współpracujemy z innymi ośrodkami, w tym z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Oddział prowadzi nowoczesne leczenie chorób zapalnych narządu wzroku, w tym ciężkich postaci  zapalenia błony naczyniowej o różnej etiologii, także w przebiegu reumatoidalnego młodzieńczego zapalenia stawów we współpracy z Oddziałem Pediatrii Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej prowadzącym program leczenia biologicznego. Współpracujemy z Oddziałem Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii. W ramach hospitalizacji wykonywane są badania MRI i TK głowy w znieczuleniu ogólnym.

Oddział i Poradnia zajmują się zabiegowym leczeniem u dzieci wrodzonej niedrożności dróg łzowych oraz zmian w przednim odcinku oka (usuwanie w znieczuleniu ogólnym: gradówek, brodawek, łagodnych guzów itp. zmian).

Zapraszamy chętnych lekarzy do współpracy i dalszego rozwoju naszej placówki.

 

 

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej