Poradnia Rehabilitacyjna

Zobacz mapę

Pawilon 2, piwnica

Koordynator zespołu rehabilitantów: mgr Dominika Żak

Telefony kontaktowe:

E-mail: rehabilitacja(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Do Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego /lekarz POZ lub specjalista/. W 1 cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

Wykonywane zabiegi:

  • światłolecznictwo (laseroterapia, promieniowanie podczerwone-sollux),
  • elektroterapia (m.in. galwanizacja, jonforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, tens, prąd Träberta, prądy interferencyjne, prądy Kotza),
  • ultradźwięki,
  • impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości – magnetoterapia,
  • fango,
  • masaż wirowy (kończyny górne, kończyny dolne, tułów),
  • masaż suchy,
  • kinezyterapia.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej