Administracja

CENTRALA
tel. 91 880 6200, 91 880 6250

BIURO DYREKTORA I KANCELARIA
Biuro Dyrektora
tel. 91 880 6200
Kancelaria
tel. 91 880 6222, 91 880 6639
e-mail: szpital(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Główny Księgowy
tel. 91 880 6289
Sekcja Kosztów i Analiz
tel. 91 880 6272
e-mail: koszty(at)szpital-zdroje.pl

Sekcja Księgowości
tel. 91 880 6283, 91 880 6342, 91 880 6282, 91 880 6261
e-mail: ksiegowosc(at)szpital-zdroje.pl

Kasa
tel. 91 880 6225

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
tel. 91 880 6472,  91 880 6510
Udostępnianie dokumentacji medycznej
tel. 91 880 6633
e-mail: archiwum(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ INFORMATYKI
tel. 91 880 6509, 91 880 6398, 91 880 6274, 91 880 6021
e-mail: informatyka(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY
Sekcja Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
tel. 91 880 6285, 91 880 6303, 91 880 6276
e-mail: zaopatrzenie(at)szpital-zdroje.pl

Sekcja Techniczna
tel. 91 880  6629, 91 88 6207, 91 880 6219, 91 880 6158, 91 880 6581
Sekcja Administracyjna
tel. 91 880 6501, 91 880 6204, 91 880 6306
e-mail: administracyjno.techniczny(at)szpital-zdroje.pl

RZECZNIK PRASOWY
tel. 91 880 6360
tel. kom. 880 01 66 88
e-mail: rzecznik(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ PRAWNY
tel. 91 880 6365, 91 880 6668
e-mail: prawny(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ MARKETINGU
tel. 91 880 6631, 91 880 6393, 91 880 6394
e-mail: marketing(at)szpital-zdroje.pl

ZESPÓŁ EPIDEMIOLOGICZNY
tel. 91 880 6271, 91 880 6268, 91 880 6030
e-mail: epidemiologia(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. 91 880 6362
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 91 880 6260
Sekcja ds. Organizacyjnych
tel. 91 880 6227
e-mail: organizacyjny(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC
tel. 91 880 6287
Sekcja ds. Personalnych i Socjalnych
tel. 91 880 6387, 91 880 6245, 91 880 6131, 91 880 6461, 91 880 6330, 91 880 6248, 91 880 6136
Sekcja Płac
tel. 91 880 6208, 91 880 6273, 91 880 6286, 91 880 6304

DZIAŁ ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
tel. 91 880 6657, 91 880 6663

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel. 91 880 6305
e-mail: iod(at)szpital-zdroje.pl

BHP
tel. 91 880 6284
e-mail: bhp(at)szpital-zdroje.pl

PPOŻ
tel. 91 880 6234
e-mail: ppoz(at)szpital-zdroje.pl

STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. 91 880 6281

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I KONTROLI ZARZĄDCZEJ

tel. 91 880 6061

APTEKA SZPITALNA
tel. 91 880 6487,  91 880 6401, 91 880 6400
e-mail: apteka(at)szpital-zdroje.pl

DZIAŁ ANALIZ I MAJĄTKU
tel. 91 880 6213
Sekcja Analityki Operacyjnej
Sekcja Inwentaryzacji

tel. 91 880 6324, 91 880 6458
e-mail: inwentaryzacja(at)szpital-zdroje.pl
Sekcja Transportu
tel. 91 880 6307

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej