Dyrekcja

DYREKTOR

dr n. med. Łukasz Tyszler
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, wejście C, parter
Biuro Dyrektora i Kancelaria - tel. centrala: 91 880 6200
e-mail: szpital(at)szpital-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM oraz SZPITALA OGÓLNEGO

lek. Agnieszka Todorowska 
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, piętro II
tel. 91 880 6679
e-mail: a.todorowska(at)szpital-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO

lek. Marek Mokosa
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 3, piętro II
tel. 91 880 6436
e-mail: m.mokosa(at)szpital-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA

mgr Jan Ślęzak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 29
tel. 91 880 6223
e-mail: j.slezak(at)szpital-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH

mgr Magdalena Sojka – Szostak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 8
tel. 91 880 6288
e-mail: m.sojka(at)szpital-zdroje.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Narloch
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 8
tel. 91 880 6289
e-mail: ksiegowosc(at)szpital-zdroje.pl

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej