Misja Szpitala

Naszym nadrzędnym zadaniem jest spełnianie potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie usług świadczonych przez Szpital. Realizujemy je na wysokim poziomie, zgodnie z najnowszymi standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie wykorzystując dostępną wiedzę medyczną.

Misja naszego Zakładu brzmi:

„Jesteśmy dla naszych pacjentów i ich rodzin – naszym celem Wasze zdrowie”


Ceniąc sobie jak najwyżej dobro pacjenta, realizacja misji wymaga:

  • zapewnienia dostępu do najwyższej jakości usług medycznych
  • rozpoznawania i zaspokajania potrzeb naszych pacjentów, współpraca z ich rodzinami
  • profesjonalnej organizacji pracy we wszystkich Działach
  • dbałości o środowisko naturalne w otoczeniu Szpitala

Aby osiągnąć te cele należy:

  • utrzymać wysoki standard jakości świadczonych usług
  • świadczyć usługi w sposób profesjonalny i przyjemny dla pacjenta, współpracować z rodzinami pacjentów
  • stale kształcić i podnosić kwalifikacje personelu
  • stworzyć atmosferę sprzyjającą powracaniu do zdrowia pacjentów i zachęcającą do pracy zespół pracowników
  • promować zdrowie wśród pacjentów i personelu

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej