Projekt POIiŚ 2014-2020

Aktualności

Zarządzenia

Zarządzenie ws. realizacji projektu pt. „Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach lądowiska dla śmigłowców sanitarnych” – pobierz

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 Projekt POIiŚ 2014-2020

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, § 4 ust. 16 i 17: „Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postepowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

SPSZOZ „Zdroje” jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. Zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

SPSZOZ „Zdroje” Zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Galeria

Spot promocyjny:

„Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na

 Tablice pamiątkowe oraz roll up.

Dostawy wyposażenia, w tym sprzętu medycznego dostarczane są zgodnie z harmonogramem. Do otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego coraz bliżej…

Wmurowanie kamienia węgielnego

Przygotowanie terenu

Budowa budynku 2A w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla dzieci wraz z wyniesionym na dach lądowiskiem dla śmigłowców

 

Tablica informacyjna

Uroczyste Otwarcie SOR dla dzieci

Uroczystość otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dla Dzieci

Dnia 20 grudnia 2017 roku, w pawilonie 20 kompleksu szpitalnego przy ul. Mącznej 4, odbyło się uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dla Dzieci. Szpital tym samym ukończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach lądowiska dla śmigłowców sanitarnych”. Projekt realizowany był w Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Zakończona inwestycja istotnie poprawi wzrost jakości i dostępności wysokospecjalizowanych usług medycznych w kraju. Budowa SOR dla dzieci oraz lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu budynku poprawi efektywności systemu ochrony zdrowia oraz jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego dla dzieci.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej