Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje" w Szczecinie RPZP.07.07.00-32-N039/20-00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje" w Szczecinie.

 
Nr umowy: RPZP.07.07.00-32-N039/20-00

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostanie doposażony Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny w postaci: 
1. aparatu USG do wykonywania badań pacjentkom przebywającym na Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży, u których występuje podejrzenie choroby COVID- 19 lub zdiagnozowana choroba COVID-19; 
2. wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w postaci rękawiczek oraz fartuchów i ubrań.

Cel i rezultat projektu
Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPZP.07.07.00-32-N039.pdf

Harmonogram płatności Projekt RPZP.07.07.00-32-N039_20.pdf

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej