Zachodniopomorskie e-Zdrowie RPZP.09.10.00-32-0002/18

Województwo Zachodniopomorskie informuje o podpisaniu Decyzji i przystapieniu do realizacji projektu pn. ”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).

Całkowity koszt realizacji zadania to 47 318 365,49 zł, w tym:
 - 34 353 392,91 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;
 - 3 130 916,84 zł ze środków budżetu Państwa;
 - 2 005 213,90 zł ze środków budżetu Województwa;
 - 7 828 841,84 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.
Projekt realizowany jest przez jednostki związane Umową o Partnerstwie, tj.: Województwo Zachodniopomorskie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie:
1. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – partner projektu,
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – partner projektu,
3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partner projektu,
4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partner projektu,
5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partner projektu,
6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partner projektu,
7. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partner projektu,
8. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partner projektu,
9. Regionalny Szpital w Kołobrzegu – partner projektu,
10. SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partner projektu,
11. Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.w Kołobrzegu – partner projektu,
12. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie – partner projektu,
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie – partner projektu.

 

 

Informacji o Projekcie udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia
ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
e-mail: wkret@wzp.pl, tel. 91 44 16 211
e- mail: rsobczak@wzp.pl tel. 91 44 16 217
www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej