Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

UMOWA nr DOI/Psychiatria/COVID-19/409/2021/793:

 

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - PRZYGOTOWANIE TERENU:

 

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - ETAP I:

 

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - ETAP II:

 

 

MODERNIZACJA IZBY PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNEJ:

 

 

MODERNIZACJA POLANY REKREACYJNEJ - ETAP I:

 

 

MODERNIZACJA POLANY REKREACYJNEJ - ETAP II:

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej