Kościoły i związki wyznaniowe

Adresy kościołów i związków wyznaniowych, w których pacjenci mogą uzyskać wsparcie duchowe

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ducha
  Ul. Mł. Polskiej 17, Szczecin –Zdroje, tel. 914612145
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
  Ul. Żołnierska 1a, Szczecin, tel. 914878058
 3. Parafia Ewangelicko – Augsburgska p.w. Świętej Trójcy
  Ul. Energetyków 8, Szczecin, tel. 609912878
 4. Parafia Polskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, Szczecin, tel. 914338532
 5. Parafia Greckokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej
  Ul. Mickiewicza 43, Szczecin, tel. 914237773
 6. Cerkiew Prawosławna Świętego Mikołaja
  Ul. Zygmunta Starego 1, Szczecin, tel. 914345008
 7. Parafia Wyznania Mojżeszowego
  Ul. Niemcewicza 2, Szczecin, tel. 914221905
 8. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce
  Ul. Niemcewicza 1, Szczecin, tel. 914220674
 9. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  Pl. Mariacki 4, Szczecin, tel. 790235852
 10. Świadkowie Jehowy, Sala Królestwa Świadków Jehowy
  Ul. Andrzejewskiego 2, Szczecin, tel. 694230384
  Grupa Odwiedzania Chorych (GOCh) tel. 694230384 i 534702662
 11. Kościół Ewangelicko – Metodystyczny
  Al. Jana Pawła II 47A, Szczecin, tel. 914884489
 12. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Betel
  Ul. Brodnicka 13, Szczecin, tel. 914831174
 13. Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betania
  Ul. Ks. Wawrzyniaka 7, Szczecin, tel. 914230430
 14. „Trzy Schronienia w Polsce” Misja Buddyjska
  Ul. Śląska 12/12, Szczecin, tel. 914880289
 15. Kościół Wolnych Chrześcijan
  Ul. Dworska 18, Szczecin, tel. 914835987
 16. Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Szczecinie
  Ul. Stoisława 4, Szczecin, tel. 914854850

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej