Opieka duszpasterska

Msza św. Szpital ul. Mączna 4 w niedziele i święta w kaplicy szpitalnej, Pawilon 5 gabinet 39, o godz. 14.00
Wizyta kapelana na oddziałach – okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
Sakramentu Chorych, przyjęcia Komunii św. oraz okazja do rozmowy
wg harmonogramu:

WTOREK
III Oddział Ogólnopsychiatryczny
V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych

śRODA
Oddział Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Oddział Urologiczny
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

CZWARTEK
Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
Oddział Kardiologii Dziecięcej
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii
Centrum Leczenia Oparzeń
Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć

PIĄTEK
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Oddział Opiekuńczo - Leczniczy
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii

SOBOTA
Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

W przypadku nagłej potrzeby – np. udzielenia Sakramentu Chorych bądź koniecznej rozmowy można kontaktować się z ks. Kapelanem pod numerem tel. 91 461 21 45 lub 605 101 499.

Opiekę duszpasterską sprawują Księża Chrystusowcy z Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach, ul. Młodzieży Polskiej 17, tel. 91 461 21 45

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej