Przyjęcie do Poradni Specjalistycznej / e-rejestracja

W poradniach SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni lub nieubezpieczeni z prawem do świadczeń, zgodnie z wymogami NFZ, na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja w poradniach specjalistycznych odbywa się:

  • osobiście - przy okienku rejestracji,
  • telefonicznie - sprawdź numer telefonu do rejestracji poradni,
  • elektronicznie - za pomocą e-rejestracji. 

UWAGA - nie jest możliwa rejestracja za pomocą poczty e-mail.

Do rejestracji w poradni konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej (wypis ze szpitala nie jest skierowaniem do poradni).

W przypadku, gdy pacjent nie może dotrzeć na wizytę - bardzo prosimy o wcześniejsze jej odwołanie co zmniejszy kolejkę oczekujących na porady.

E-rejestracja

Logowanie do systemu

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej