Szkoła Rodzenia

Zobacz mapę

Pawilon 1A

Witaj w naszej szkole rodzenia - miejsca pełnego wiedzy i wsparcia dla przyszłych rodziców!

Tu wierzymy, że każde dziecko rodzi się tylko raz, dlatego warto przejść przez ten magiczny proces z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem. Nasza szkoła rodzenia oferuje kompleksowy program, który nie tylko przygotuje Cię do porodu, ale także wyposaży w niezbędną wiedzę i umiejętności na początek nowego etapu życia jako rodzic.

Co nas wyróżnia?
Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda ciąża jest wyjątkowa, dlatego nasze zajęcia są dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Niezależnie od tego, czy planujesz naturalny poród, czy masz szczególne obawy lub potrzeby. Nasza szkoła rodzenia zatrudnia doświadczonych specjalistów w dziedzinie położnictwa, medycyny oraz fizjoterapii, którzy są gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić wsparcia na każdym etapie ciąży.

Praktyczne umiejętności: Nasze warsztaty nie tylko dostarczą Ci wiedzy teoretycznej, ale także pozwolą Ci na praktyczne opanowanie różnych technik relaksacyjnych, oddechowych i porodowych. Dzięki temu będziesz czuć się pewniej i bardziej przygotowana na każdy możliwy scenariusz.

Wsparcie emocjonalne: Ciąża i poród to nie tylko fizyczne doświadczenia, ale także ogromna podróż emocjonalna. Nasza szkoła rodzenia oferuje wsparcie, które pomoże Ci radzić sobie z obawami, stresami i zmianami na drodze do rodzicielstwa. Oferujemy praktyczne warsztaty, które pomogą Ci zrozumieć proces porodu i nauczą Cię technik radzenia sobie z bólem. Będziesz miała również okazję praktykować różne pozycje porodowe i techniki oddechowe.
Wspólnota pełna troski: Niezależnie od tego, czy jesteś po raz pierwszy w ciąży, czy też już masz doświadczenie w macierzyństwie, nasza szkoła rodzenia zapewni Ci wsparcie emocjonalne i psychologiczne, pomagając Ci przezwyciężyć obawy i stres związany z porodem.

Wspólnota rodziców: Przygotowanie się do rodzicielstwa to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także budowanie relacji z innymi przyszłymi rodzicami. Nasza szkoła rodzenia stwarza możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i budowania wsparcia w przyjaznej i otwartej atmosferze.

Przygotuj się na niezapomnianą podróż w stronę rodzicielstwa razem z nami!

Czekamy na Ciebie i razem przygotujemy się na ten wyjątkowy moment w Twoim życiu!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs liczący siedem spotkań.
Zapisy pod nr telefonu 508875136
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w grupach o godzinie 15.00 i 17.00
w budynku 1A na parterze.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel:
Wiolettę Terpiłowską położną środowiskowo - rodzinną oraz edukatora ds. laktacji,
Arletę Hirsz- Bronicką mgr fizjoterapii Koordynatora Zespołu Rehabilitantów Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej oraz Jarosława Olszynę pielęgniarza koordynującego Centrum Leczenia Oparzeń.

W programie zajęć prowadzonych przez położną m.in.:
- ciąża i zdrowy styl życia
- przygotowanie do porodu naturalnego
- rola osoby towarzyszącej w czasie porodu
- wizyta na Bloku Porodowym
- techniki łagodzenia bólu porodowego
- cięcie cesarskie
- pielęgnacja w połogu
- zalety karmienia piersią.

Zajęcia z fizjoterapeutą to nowy cykl: „Jak obchodzić się z noworodkiem - HANDLING Instruktaż pielęgnacji niemowląt”. Czynności, które rodzice wykonują wielokrotnie w ciągu dnia opiekując się maluszkiem (noszenie, karmienie, przewijanie, ubieranie) w naturalny sposób dostarczają dziecku stymulacji, która kształtuje jego umiejętności sensomotoryczne. Warto więc dowiedzieć się w jaki sposób wspierać integrację wrażeń zmysłowych z ruchem, aby ułatwić dziecku nabywanie sprawności ruchowej i optymalizować rozwój psychiczny.
Zajęcia praktyczne:
- w jaki sposób podnosić niemowlę, jaki sposób noszenia zastosować aby był on bezpieczny i zdrowy;
- w jaki sposób pielęgnować małe dziecko, aby nie zaburzać jego naturalnego rozwoju psychoruchowego (sposoby przetaczania dziecka na boki, brzuch, zmiana pieluchy);
- jak prawidłowo ubierać i rozbierać z ubranka (śpiochów, pajacyków);
- jaką zabawę wybrać dla kilkumiesięcznego niemowlęcia, by była rozwijająca poznawczo i motorycznie;
- dodatkowo wskazówki dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka w poszczególnych miesiącach życia;
- stosowanie maści, chusteczek nawilżających, wszelkich artykułów pomocniczych dla niemowląt.

Jedno spotkanie to szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu i oparzeniu.

Zapisy i wszelkie informacje pod numerem telefonu 508875136

 

 

 

 

 

INFORMACJA NA JAKICH ZASADACH SZPITAL PRZETWARZA DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:

Szanowna Pani,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl
2. Szpital przetwarza dane osobowe uczestnika w celu:
1) niezbędnym do organizacji i koordynacji kursu Szkoły Rodzenia (art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO) co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie rozpoczęcia kursu, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na przebieg kursu Szkoły Rodzenia, którego jest Pani uczestnikiem;
2) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych może utrudnić bądź uniemożliwić uczestnictwo w przedmiotowym kursie.
4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, np. Sądom, Prokuraturze, innym organom państwowym, instytucjom uprawnionym.
5. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. przez czas trwania kursu Szkoły Rodzenia; albo do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Uczestnik ma prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 508 875 136;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod@szpital-zdroje.pl

1)RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wersja 3.0
Data aktualizacji: 15.09.2021r.

 

 Szkoła Rodzenia:

 

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej